07Sie/17

Wrocław bada potrzeby cudzoziemców

Trwają prace nad wrocławską Strategią Dialogu Międzykulturowego. Obecnie prowadzone są badania ankietowe wśród mieszkających we Wrocławiu obcokrajowców.

Prosimy o wypełnienie ankiety ponieważ w ten sposób poznamy lepiej Wasze potrzeby.

Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej i jest dostępna w kilku językach (polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim).

Przygotowano dwie wersje:

 

Zaproś swoich znajomych do wypełnienia ankiety

Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

……………………………

Wroclaw is investigating the needs of foreigners

Work on Wroclaw’s Intercultural Dialogue Strategy is well under way. Wroclaw’s international community can now make its voice heard via our survey. With your help, we can make Wroclaw a better place.

Please complete the questionnaire so that we can better understand your needs.

The survey is available online and in several languages (Polish, English, Ukrainian and Russian)

Two versions were prepared:

– for foreigners studying in Wroclaw [https://studzagrwroc.webankieta.pl/]

– for foreigners working in Wroclaw [https://praczagrwroc.webankieta.pl/]

Please invite your friends, family and colleagues to take part in the survey.

Thank you in advance for your time.
………………………………………………………..

У Вроцлаві проводять дослідження потреб іноземців

Запрошуємо Вас взяти участь в анкетуванні, яке проводиться в рамках роботи над вроцлавською Стратегією Міжкультурного Діалогу. Анкетування спрямоване до іноземців, які навчаються або працюють у Вроцлаві. Ваші відповіді дуже важливі для нас, оскільки дозволять опрацювати стратегію відповідно до Ваших потреб.

Електронні анкети доступні кількома мовами: польською, англійською, українською та російською.

Розроблено два варіанти анкети:

 • для іноземців, які навчаються у Вроцлаві [http://studzagrwroc.webankieta.pl/]
 • для іноземців, які працюють у Вроцлаві [http://praczagrwroc.webankieta.pl/]

Беріть участь в анкетуванні та запрошуйте знайомих.

Дякуємо за Ваш присвячений час

…………………………………………………………

Во Вроцлаве проводятся исследования потребностей иностранцев

Приглашаем Вас принять участие в анкетировании, которое проводится в рамках работы над Стратегией Междукультурного Диалога. Анкетирование нацелено на иностранцев, которые учатся или работают во Вроцлаве. Ваши ответы очень ценны для нас и они позволят разработать стратегию в соответствии с Вашими потребностями.

 

Электронные анкеты доступны на польском, английском, украинском и русском языках.

Разработаны два типа анкет:

– для иностранцев, которые учатся во Вроцлаве (https://studzagrwroc.webankieta.pl/)

– для иностранцев, которые работают во Вроцлаве (https://praczagrwroc.webankieta.pl/)

Принимайте участие в анкетировании и приглашайте Ваших знакомых.

Благодарим Вас за участие!

22Mar/17

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ZESPOŁU DS. MIGRACJI 30.03.2017

Zapraszamy Państwa na spotkanie Zespołu ds. Migracji, które odbędzie się 30 marca 2017 o godzinie 13.30 w Ukraińskim Centrum Kultury i Rozwoju, ul. Ruska 46A. Gospodarzem miejsca i współorganizatorem spotkania jest Fundacja Ukraina.

Spotkanie zostanie poświęcone aktualnej sytuacji cudzoziemców na polskim i wrocławskim rynku pracy. Wezmą w nim udział goście specjalni, eksperci – Pan Arkadiusz Kłos, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu ds. nadzoru oraz Pan Pylyp Lutsenko – przedstawiciel agencji pracy tymczasowej Mr Job. Eksperci zaprezentują „miniwykłady”, po których odbędzie się wspólna dyskusja.

Proponujemy następujące tematy do dyskusji:

 • Jakie działania podejmuje Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na wrocławskim rynku pracy?
 • Kto i w jaki sposób dokonuje kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców?
 • Jakie konsekwencje ponoszą pracodawcy i pracownicy, kiedy kontrola wykaże nieprawidłowości?
 • Jak w statystykach wypada Wrocław i Dolny Śląsk w kwestii ujawnionych przypadków nielegalnego zatrudnienia i handlu ludźmi?
 • W jaki sposób agencje zatrudnienie dbają o bezpieczeństwo zatrudnienia cudzoziemców.
 • Jakie oferty pracy najczęściej są proponowane cudzoziemcom przez agencje zatrudnienia?
 • Jaką pomoc mogą uzyskać cudzoziemcy w agencji zatrudnienia? (np. znalezienie mieszkania itp.)
 • Jakie wsparcie oferuje agencja zatrudnienia pracodawcom w kontekście zatrudniania cudzoziemców?
 • Kwestie dotyczące:oczekiwań cudzoziemców wobec życia i pracy w Polsce, rolę projektów takich jak „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy” w procesie integracji ii adaptacji cudzoziemców i otwartości wrocławskiego rynku pracy na zatrudnianie cudzoziemców.

  Spotkanie Zespołu, na które Państwa zapraszamy, odbędzie się ramach przygotowań publikacji „Wrocławski Model Multiintegracji – w stronę rynku pracy”. Spotkania z cyklu „Wrocławski Model Multiintegracji – w stronę rynku pracy” realizowane są w ramach projektu „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy”, który jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu, Azylu, Migracji i Integracji oraz Gminę Wrocław. Mają one na celu wypracowanie modelu recepcji i adaptacji cudzoziemców przybywających do Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem  ich udziału na polskim rynku pracy. „Wrocławski Model Multiintegracji – w stronę rynku pracy” zostanie zaprezentowany podczas konferencji końcowej projektu „Kontynenty Wrocławia” oraz rozpowszechniony drogą mailową wśród minimum 100 podmiotów (z obszaru całej Polski) działających na rzecz cudzoziemców. Do realizacji tego zadania zaplanowano pięć spotkań eksperckich, podczas których zostaną wypracowywane poszczególne części modelu. Dotychczas w spotkaniach, w roli ekspertów udział wzięły panie Aleksandra Kłonowska-Drozd (Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej), Katarzyna Urbańska (Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu) i Anna Raińczuk (Stowarzyszenie Biuro Porad Obywatelskich we Wrocławiu).

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników instytucji, organizacji pozarządowych oraz wszystkie osoby zainteresowane aspektami integracyjnymi i migracyjnymi. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia: kontakt@migracje.wroclaw.pl 

Agenda spotkania: agenda_marzec 2017

      

 

20Mar/17

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA CUDZOZIEMCÓW W PROJEKCIE „KONTYNENTY WROCŁAWIA – TWÓJ BILET NA RYNEK PRACY”

Wrocławskie Centrum Integracji zaprasza cudzoziemców spoza Unii Europejskiej zamieszkałych we Wrocławiu na bezpłatne szkolenia adaptacyjno-integracyjne w ramach projektu „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy”. 

W ofercie projektu są m.in. treningi i szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej, kurs języka polskiego, szkolenia komputerowe, szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, warsztaty kompetencji społecznych, tłumaczenia przysięgłe dokumentów i kurs samoobrony dla kobiet. Ponadto konsultacji indywidualnych udziela doradca ds. rozwoju kariery, prawnik, psycholog, informatyk i specjalista ds. księgowo-kadrowych.

Do 21.04.2017 trwa nabór wniosków o przyjecie do projektu. Szczegóły rekrutacji: http://www.kontynenty.wci.wroclaw.pl/pl_PL/rekrutacja/ 

Czas trwania V edycji: maj-sierpień 2017

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Gminę Wrocław. „Bezpieczna przystań”

09Lis/16

REKRUTACJA DO PROJEKTU „KONTYNENTY WROCŁAWIA – TWÓJ BILET NA RYNEK PRACY”

Wrocławskie Centrum Integracji, realizator projektu „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy” zaprasza cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, zamieszkałych we Wrocławiu do projektu. 

Podczas szkoleń, treningów, konsultacji indywidualnych i spotkań integracyjno-aktywizujących cudzoziemcy poznają realia polskiego rynku pracy, naucza się języka polskiego i wzmocnią swoje kompetencje niezbędne na rynku pracy. Wszystko to bezpłatnie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapraszamy do projektu!

Szczegółowe informacje: http://www.kontynenty.wci.wroclaw.pl/pl_PL/rekrutacja/

fami_logo_kolor

07Lis/16

Konferencja „Dolny Śląsk wobec migracji”

28 października 2016 r. we Wrocławskim Centrum Integracji odbyła się konferencja „Dolny Śląsk wobec migracji”. Było to wydarzenie Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji, koordynowanej przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM). Konferencja została zrealizowana w ramach projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W przedmiotowej konferencji wzięło udział ponad 60 osób. Zaproszenie na konferencję przyjęli przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych oraz osoby prywatne, zainteresowane tematyką integracyjną. Jest nam miło, że spotkali się Państwo z nami a konferencja stała się przyczynkiem wielu ważnych rozmów i była okazją do nawiązania nowych kontaktów. Dziękujemy za Państwa głosy w dyskusjach, komentarze, uwagi i opinie.

Serdecznie dziękujemy ekspertom i uczestnikom debat panelowych za Państwa wystąpienia i inspirujące dyskusje.

W Wrocławiu są instytucje, które działają na rzecz cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego, zaangażowane są również organizacje pozarządowe. Jest również wielu cudzoziemców zainteresowanych ofertą ich działań. Po konferencji przygotowaliśmy dla Państwa publikację pt. „Atlas dobrych praktyk”. Mamy nadzieję, że znajdą w niej Państwo interesujące informacje na temat działań integracyjnych realizowanych w wybranych miastach w Polsce, w tym we Wrocławiu.

Celem konferencji był wzrost wiedzy oraz rozwój współpracy i wymiana doświadczeń, w tym dobrych praktyk, pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w procesy migracyjne i recepcję cudzoziemców przybywających na Dolny Śląsk. Konferencja „Dolny Śląsk wobec migracji” stanowi odpowiedź na potrzebę upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk z zakresu rozwiązań migracyjnych, które sprawdziły się w regionie. 

Pobierz „Atlas dobrych praktyk”: atlas-dobrych-praktyk_publikacja-pokonferencyjna

Zapraszamy do galerii zdjęć:

1256 7-27 8-28 910 1112 1314

14Paź/16

KONFERENCJA „DOLNY ŚLĄSK WOBEC MIGRACJI” – 28.10.2016 WE WROCŁAWIU

Szanowni Państwo,

Wrocławskie Centrum Integracji, w imieniu Gminy Wrocław ma zaszczyt zaprosić na konferencję „Dolny Śląsk wobec migracji”, która odbędzie się 28 października 2016 r. we Wrocławiu.

Konferencja jest wydarzeniem Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji, w ramach projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem konferencji będzie wzrost wiedzy oraz rozwój współpracy i wymiana doświadczeń, w tym dobrych praktyk, pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w procesy migracyjne i recepcję cudzoziemców przybywających na Dolny Śląsk. Konferencja ma wymiar lokalny, wezmą w niej udział przedstawiciele samorządów lokalnych, pracownicy instytucji, organizacji pozarządowych oraz migranci. Wydarzenie będzie także okazją do nawiązania kontaktów skutkujących podjęciem współpracy przy tworzeniu i wdrażaniu przedsięwzięć integracyjnych dla napływających na Dolny Śląsk imigrantów. Jednym z elementów spotkania będzie sesja networkingowa, podczas której goście zapoznają się bliżej z pozostałymi uczestnikami, wymienią się informacjami na temat swoich planów i zamierzeń w obszarze integracji cudzoziemców, a także pozyskają partnerów do realizacji przyszłych działań.

Konferencja „Dolny Śląsk wobec migracji” została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Data konferencji: 28.10.2016 (piątek)

Miejsce konferencji: Wrocławskie Centrum Integracji, ul. Strzegomska 49, sala 26, Wrocław

Zapraszamy!

Program Konferencji: dolny-slask-wobec-migracji_program-ramowy-konferencji

Zaproszenie: platforma_zaproszenie-na-konferencje

Projekt „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

integracja-logo iom-logologo_udsc_woSwissContributionProgramme_logo copy logotyp_patronat_pionherb_kolor wci_pion_kolor_m 

10Cze/16

„JUST AND SAFE CITIES FOR ALL”

Europejskie Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach, Uniwersytet Jagielloński oraz pozostali partnerzy prowadzą projekt „Just and Safe Cities for All” współfinansowany przez Komisję Europejską. Ma on na celu zebranie najlepszych europejskich praktyk w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.
Informacje na temat projektu dostępne są pod tym adresem: http://efus.eu/en/category/topics/risks-forms-of-crime/hate-crime/ (w języku angielskim), http://efus.eu/fr/category/topics/risks-forms-of-crime/hate-crime/ (oraz francuskim). Natomiast zaproszenie wraz z formularzem dobrych praktyk jest dostępne także w języku polskim (http://efus.eu/files/2016/04/JSCA_Callforpractices_PL2.pdf, http://efus.eu/files/2016/04/TemplatePracticeSheetJUST_PL.docx).  

Więcej informacji:
Poszukiwanie dobrych praktyk